Staerker als Tod und Vernichtung ist unsere Wille fuer Leben

امشب برای بازدید از شهرداری و ضیافت شام دعوت شده بودیم. شهری که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم تا اواخر جنگ جهانی دوم تقریبا هیچ آسیبی نمی بیند ولی در چهاردهم مارس ۱۹۴۵ نیروی هوایی بریتانیا شهر را بمباران می کند. در عرض فقط بیست دقیقه نود درصد ناحیه مرکزی شهر (بدون احتساب روستاهای اطراف) با خاک یکسان می شود به طوری که حتی کسانی هم که در پناهگاه های زیر زمینی پناه گرفته بودند جان به در نمی برند. روی در چوبی سالن اجتماعات شهرداری جمله ای خواندم که ترجمه نه چندان رسای آن چنین است: قوی تر از مرگ و نابودی؛ اراده ای است که ما برای زندگی داریم.  

لینک
٢٤ بهمن ۱۳۸٦ - احمد فاضلی