نمی دونم چرا؟

نمی دونم چی شده ولی مثل اينکه سايت filmsite.org رو که من با لينک فيلم های درست و حسابی توی وب لاگم گذاشته بودم به دلايل ناشناخته ای فيلتر کردن. خدا ازشون نگذره. به هر حال ممکنه موقتی باشه. بعدا دوباره چک می کنم اگه دائمی بود يه لينک ديگه می ذارم. مرسی که خبر دادين.

لینک
۸ دی ۱۳۸۳ - احمد فاضلی