بوی عیدی

بوی سفره هفت سین، بوی سرکه اش که اتاق را پر کرده، سمنو و سنجد پیدا نکردیم، ساعت و سکه جایگزینش شده اند، ماهی قرمز هم که نگه داشتنش در تنگ آب خلاف اخلاق است، صدای رادیو که آغاز سال ۱۳۸۷ را اعلام می کند من هستم و مهری، و الهام که مهمانمان است. دیوان حافظ را باز می کنم، غزل سیصدم می آید:
مرا امید وصال تو زنده می دارد
وگرنه هر دمم از هجرت است بیم هلاک

سال نو همگی مبارک.

لینک
۱ فروردین ۱۳۸٧ - احمد فاضلی