KISS

پیش درآمد: اگر نتوانی مساله ای را به صورت ساده توضیح دهی معلوم می شود که آن را درست درک نکرده ای. آلبرت اینشتاین

مساله این است که فقط نیمی از موارد ابتلا به سرطان را می توان با استفاده از پیش زمینه وراثتی یا قرار گرفتن در معرض عوامل سرطانزا توجیه کرد. ما معتقدیم که علت بروز موارد دیگر می تواند ناهماهنگی یا عدم تعادل در تولید یا فعالیت برخی ترکیبات ضروری درون بدن باشد. به عنوان مثال آنزیمی به نام آنژیوتنسین درون بدن وجود دارد که تنظیم کننده اصلی فشار خون است. در برخی افراد مبتلا به فشار خون بالا میزان این آنزیم در خون بالا می رود. وقتی مقدار ماده ای در خون بالا رود کلیه سعی می کند مقادیر اضافی را دفع کند. بنابراین کلیه محلی است که بیشترین غلظت ماده اضافی را در آنجا می توان دید. متاسفانه افراد مبتلا به فشار خون بالا دچار نقص های کلیوی هم می شوند. نشان داده شده که شانس ابتلا به سرطان کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا بیشتر از افراد گروه شاهد است. دلیل آن هم ساده است، آنزیم مفید آنژیوتنسین در غلظت های بالا باعث آسیب به ماده ژنتیک سلول های کلیوی می گردد.

Keep It Simple and Stupid این یکی از راه های ایراد یک سخنرانی موفق است. به کار بردن اصطلاخات فنی و به رخ کشیدن تسلط خود بر موضوع ممکن است یکی دو نفر را تحت تاثیر قرار دهد ولی به کار بردن KISS rule تاثیر ماندگارتر و عمومی تری دارد. باور نمی کنید امتحان کنید.

پ.ن. جایی تنها نشسته بودم، صذای چکه های آب می آمد. یاد فیلم های تارکوفسکی افتادم و عنصر آب در آنها. یاد سولاریس، ایثار، استاکر، کودکی ایوان و نوستالگیا. آه نوستالگیا نوستالگیا نوستالگیا. 

لینک
٢٧ فروردین ۱۳۸٧ - احمد فاضلی