Of the people, by the people, for the people

کسی درست نمی داند چگونه وارد سیاست شد. در سال های بعد از جنگ، وقتی دید مردم کشور از وضعیت بد اقتصادی رنج می برند و مشکلات کشور از حد تحمل فراتر می رود تصمیم گرفت از ارتش خارج شده و وارد دنیای سیاست شود. در آن زمان از هر گوشه و کناری می شنیدی که او از جنس مردم است، از میان مردم برخاسته و برای مردم فعالیت خواهد کرد...

این ها گوشه ای از فیلم مستندی بود که دیشب دیدم. البته این قسمت های ابتدایی داستان بود. انتهایش قسمتی از خاطرات اوا براون، معشوقه اش بود که می گفت اصلا علاقه ای به زن ها نداشت. و در آخر بنا به شواهدی نتیجه گرفته بود که هیتلر همجنسگرا بوده است. 

لینک
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ - احمد فاضلی