معرفی

بهنام باز هم ایده جدید دیگری پیاده کرده است. البته مدتی است. شاید بعضی هایتان تا حالا دیده باشید. تا اینجا که حداقل از نظر فنی سیر تکاملی داشته اند. همکاران خوبی هم دارد. مثلا صدای پروانه که کاملا رادیویی است. به هر حال اینکه آدم کسی را داشته باشد که برایش داستان بخواند نعمتی است. شما هم می توانید همکاری کنید، شعر، داستان یا خاطره بخوانید و برایشان بفرستید.

نسخه اول فتوبلاگ خودم را هم راه انداخته ام. فعلا در جای بیگانه ای است. می گویند از ایران هم قابل دسترسی است. به نظر می رسد که هنوز برای نظر گذاشتن مشکل دارد. اگر آنجا نتوانستید پیام بگذارید همین جا هم قبول است. ممکن است در آینده به یک جای جدید نقل مکان کنم. فلیکر و پیکاسا را هم امتحان کردم. راستش هنوز جای دلخواهم را پیدا نکرده ام. 

لینک
٤ خرداد ۱۳۸٧ - احمد فاضلی