آری چنین بوده است برادر

مطالبی که در ادامه می آید حاصل گفتگوی مفصلی است که در حین یک راه پیمایی چند ساعته با یکی از همکاران آزمایشگاه داشتم. طبق قانون، افراد هر محل کاری باید یک روز کاری در سال، از محل کار خارج شوند و با هم وقت بگذرانند. ما از چند هفته پیش برای امروز برنامه ریزی کرده بودیم و ابرهای سیاه آسمان امروز هم مانع انجام برنامه نشد. قسمتی از این گفتگو در مورد علل یک پدیده اسفبار اجتماعی بود.

در قرون وسطی طاعون یکی از بیماری هایی بود که هر از چندی همه گیر می شد و جان تعداد زیادی را می گرفت. یکی از اولین همه گیری های توصیف شده در تاریخ که به مرگ سیاه معروف است در سال ١٣۴٧ تا ١٣۵٠ میلادی اتفاق می افتد و جان بین یک چهارم تا یک سوم کل جمعیت اروپا در آن زمان (حدود ٢۵ میلیون نفر) را می گیرد.

مردم متوجه می شوند که برخی اقلیت ها مثل یهـ ـودیان به نسبت سایر افراد کمتر دچار این بیماری می شوند. علت این امر احتمالا تعامل کمتر این افراد با سایر افراد جامعه یا رعایت بیشتر مسایل بهداشتی به دلیل دستورات مذهبی شان بوده است که البته در آن زمان علت اصلی مورد توجه کسی قرار نمی گیرد. کم کم مردم مشکوک می شوند که یهـ ـودیان منابع آب را آلوده می کنند و همه بجز خودشان که این مساله را می دانند با خوردن آب به بیماری مبتلا می شوند. یا به علل خرافی تری مثل غضب پروردگار یا چنین چیزهایی عامل فاجعه به بار آمده هستند. این مساله و متفاوت بودن شیوه زندگی این افراد نسبت به افراد عادی کم کم باعث شکل گرفتن انزجار نسبت به این اقلیت می شود. اولین یهـ ـودسوزی ها به دستور کلیسا در همان زمان آغاز می شود. و البته عفونت های دیگر (غیر از طاعون) بعد از نوشیدن آب آلوده باعث روی آوردن مردم به نوشیدن مایعات دیگری مثل آبجو که به دلیل ناشناخته ای در  آن زمان فاقد آلودگی بودند می شود.

در دوره های بعدی دشمنی با یهـ ـودیان در اروپا باز هم ادامه پیدا می کند ولی هیچ گاه قدرت سیاسی و امکانات لازم برای از بین بردن این اقلیت نامحبوب یکجا جمع نمی شود تا اینکه در آلمان پس از برقراری حکومت رایش سوم زمینه لازم فراهم می شود. بقیه ماجرا را هم که خودتان می دانید.

پ. ن. وقتی به خانه برگشتم. همه محورهای گفتگو را در منابع تاریخی که در اینترنت پیدا کردم چک کردم.

لینک
۱ امرداد ۱۳۸٧ - احمد فاضلی