This city deserves a better class of criminals 2

یوستین گوردر نویسنده نروژی که آثارش بنا به اقتضای شغلی یک معلم فلسفه بیشتر حاوی اشارات فلسفی صریح یا گاهی نه چندان روشن است، اثری دارد به نام "راز فال ورق" که نویسنده در قالب آن، به دو مسأله آفرینش و اختیار انسان می پردازد. این داستان، حکایت یک دسته ورق بازی است که از خیال ملوان تنهایی در یک جزیره به واقعیت راه پیدا می کنند. هر ورق شخصیت خاص خودش را پیدا می کند و در این میان مرموزترین و البته جالب توجه ترین شخصیت، جوکر است. جوکر که خود نیز آفریده ذهن ملوان است در برابر این آفرینش محسور نمی شود بلکه به دنبال چراهایی است که بالاخره باعث نابود شدن این دنیای خیالی می شود حتی اگر بهای این کار نابودی خودش باشد. 

خارج از این داستان، جوکر ویژگی های خاصی در بین ورق ها دارد که او را از بقیه متمایز می کند. جوکر متعلق به هیچ خالی نیست. به علاوه بر خلاف سایر ورق ها هیچ مرتبه ای هم ندارد. با وجود این در صورت لزوم می تواند جانشین هر یک از ورق ها شود و از عهده نقش جدید خود به خوبی بر آید. در بازی هایی هم که به طور مستقل وارد می شود معمولا بالاترین مرتبه را دارد.

جوکر در میان ورق ها (انسان ها) شخصیت بی نظیری است، شخصیتی متفاوت، تنها و مثل هیچ کس. شخصیتی با توانایی های بالا که از عهده هر کاری خوب بر می آید. Joker نه clown است و نه freak.  جوکر فقط جوکر است و وقتی تصمیم بگیرد مجرم باشد با بقیه مجرم ها فرق خواهد داشت. 

لینک
٤ شهریور ۱۳۸٧ - احمد فاضلی