دشواری کار مترجم

- اووه تیم را می شناسی؟

+ نه کی هست؟

- یه نویسنده آلمانی.

+ نه نمیشناسم، چطور مگه؟

- هیچی تازگی ها یه نفر یکی از کتاباش رو به فارسی ترجمه کرده. من ترجمه رو ندیدم ولی از ترجمه اسم کتاب خوشم نیومد. اسم کتاب اینه Am Beispiel meines Bruders که ترجمه شده "مثلا برادرم".

+ راستش ترجمه اسم یه کتاب کار خیلی سختیه بخصوص که کتاب رو هم نخونده باشی. بعضی ها اصلا اسم کتاب رو به خاطر اینکه تو ترجمه خوب در نمیاد عوض می کنن و یه چیزی می ذارن که لااقل توی معنی، به متن کتاب بیاد یا اینکه ترجمه یه اصطلاحی باشه که ما معادلش رو تو فارسی داریم مثل همون "ناتور دشت" به جای The catcher in the rye ولی اینکه یه اصطلاح رو بد ترجمه کنی که معنی رو نرسونه من هم دوست ندارم.

- حالا اسم این کتاب رو دقیقا چی می شه ترجمه کرد حتی اگه گفتنش به فارسی قشنگ نباشه.

+ بذار از اون ترجمه فارسی شروع کنم. ببین وقتی یه موضوعی رو توضیح می دی بعد آخرش برای روشن تر شدن مطلب از یه مثال استفاده می کنی اون وقت می گی "مثلا برادرم"  Zum Beispiel mein Bruder در واقع یه کل رو توضیح می دی، بعد برای شیرفهم کردن مخاطب از یه جزء استفاده می کنی. ولی وقتی توضیح دادن کل سخته، میای اول از یه جزء استفاده می کنی و موضوع رو روشن می کنی بعد به کل تعمیمش می دی اون وقت می گی این مسأله رو "به کمک مثالی در مورد برادرم"توضیح می دم  Am Beispiel meines Bruders

- پس در واقع فرق این دو تا ترجمه فرقیه که بین استقراء و استنتاج هست؟

+ دقیقا، و اشکال این ترجمه همینه ...

لینک
٢٤ اسفند ۱۳۸٧ - احمد فاضلی