Q.U.A.R.A.N.T.I.N.E

خبر جديد ترين جنايت آمريکايی ها مثل يه شک بهم وارد شد. اونا در يه اقدام ناجوانمردانه بدون توجه به معيار های موجود و بدون در نظر گرفتن عقيده بسياری از منتقدين فيلم one milion dollar baby رو شايسته دريافت جايزه اسکار معرفی کردند! يکی نيست بگه بابا آخه مگه شما Aviator رو نديدين؟

http://theaviatormovie.com/

لینک
۱۸ اسفند ۱۳۸۳ - احمد فاضلی