دلتنگی های روز تعطیل

صبح که از اتوبوس پیاده می شدم نزدیک بود پایم را بگذارم روی کبوتر مرده ای که کنار پیاده رو افتاده بود. حالا هر وقت که نگاهم به عکس مرغ دریایی روی دسکتاپ می افتد یادش می افتم. برای کبوتر مرده که کاری نمی شود کرد، شاید عکس دسکتاپ را عوض کنم.

لینک
٢٥ امرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی