به مناسبت نمایشگاه کتاب

مدت ها است که اگر کتاب خاصی مد نظرم باشد اینترنتی سفارش می دهم که مستقیم به دستم می رسد. به کتاب فروشی ها هم البته سر می زنم ولی نه برای خریدن یک کتاب خاص، فقط برای دیدن کتاب های جدید یا برای خرید الا (الله؟) بختکی. چند وقت پیش کتابی را از طریق یکی از همین سایت های اینترنتی سفارش دادم، وقتی به دستم رسید، دیدم که ویرایش چند سال قبل را برایم فرستاده اند در حالی که می دانستم ویرایش جدید کتاب منتشر شده. برایشان پیغام فرستادم که من ویرایش جدید را می خواهم نه این کتاب کهنه را. جواب دادند که تقصیر از ما نیست، اشکال کار اینجاست که ناشر ویرایش جدید را با همان شابک قبلی به بازار داده. به هر حال معذرت خواستند و پول کتاب را پس دادند، راستش هزینه پست را هم پس دادند. گفتند کتاب را هم می توانم نگه دارم.

پ.ن. نمایشگاه کتاب هم همانی بود که در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می شد. فقط یک سال نمایشگاه کتاب در مصلا را رفتم، یک ساعت بیشتر دوام نیاوردم، دنبال کتاب خودم می گشتم که پیدا هم نکردم.

لینک
۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ - احمد فاضلی