در خیال

یک کلمه جدید یاد گرفته ام، "استامینا". سعی می کنم در حافظه ام جا بیندازمش. شبیه "اسمتانا" است. اسمتانا آهنگ ساز چک دوره رمانتیک است. یکی از معروف ترین کارهایش کوارتتی زهی است به نام "از زندگی من". یک جور زندگی نامه خودش است. نت ها هجوم می آورند. جایی خوانده ام که آن ضربه ناگهانی ابتدای اثر، تولد آهنگساز را روایت می کند، مگر می شود تولد را جور دیگری هم نواخت؟ نت ها اول آرام اند و "در دسترس" بعد کم کم اوج می گیرند. توی ذهنم دنبالشان می کنم. بالا می روند و یک دفعه می بینم که به پرنده تبدیل می شوند، ردشان را گم می کنم. در آسمان بین هزاران آهنگ و زندگی دیگر گم می شوند. ادامه آهنگ را یادم نمی آید ولی یادم خواهد ماند، اسمتانا، استامینا.

لینک
٦ مهر ۱۳٩٠ - احمد فاضلی