اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی، حافظ

"شگفت انگیز است که چه فاصله عظیمی است میان زنان و حقیقت. آنان در دنیای مخصوص خود زندگی می کنند، دنیایی که هیچ گاه چیزی به مانند آن نبوده و هرگز چیزی نمی تواند شبیه آن باشد. روی هم رفته این دنیا زیاده از حد زیباست و اگر آنان تصمیم بگیرند آن را بسامان کنند پیش از اولین غروب خورشید از هم خواهد پاشید."

پ.ن. ۱ یه نگاه به پست قبلی بندازین متوجه می شین این جملات از کجا اومده.

پ. ن. ۲ این پی نوشت رو به علت اینکه خودم باهاش موافق نبودم قبل از به روز کردن پاک کردم!

پ. ن.۳  یه هفته مرخصی گرفتم به خودم برسم.

 

لینک
۱۸ آذر ۱۳۸٦ - احمد فاضلی