زن زیبایی آمد لب رود

پراگ شهر زیبایی است. معماری زیبایی دارد که دست هیچ جنگی به آن نرسیده است. بهشتی است برای عکاسی. چند تا از عکس هایی را که گرفته ام در فتوبلاگ قاب می گذارم. شب ها که عکس شهر در رودخانه ولتاوا می افتد، زیباییش دو برابر می شود، مثل روی زیبای زنی که در آب افتاده و دو برابر شده. در پراگ میزبان عزیزی داشتیم که می گفت اگر مسحور زیبایی مکانی شدی، قبل از هر کاری، یکی دو روز را فقط در محیط وقت بگذران تا از بند ابهت آن خارج شوی. وقتی از قید جادوی پراگ خارج شدم، چهره دیگری از شهر خودش را نمایاند که در نگاه اول از دید پنهان مانده بود. نه اینکه چیز خاصی دیده باشم ولی حالا به نظرم دیگر پراگ نمی تواند عروس شهرهای جهان باشد.

پ.ن. یک تشکر (یکی که نه، خیلی) به میزبان مان در پراگ بدهکارم که با صدای این روزها گرفته ام نتوانستم ادا کنم. و البته به معرف میزبان.

/ 10 نظر / 4 بازدید
ارغوان

روی زیبا دو برابر شده است ...[گل]

ابوذر

اگر مسحور زیبایی مکانی شدی قبل از هر کاری یکی دو روز را فقط در محیط وقت بگذران تا از بند ابهت آن خارج شوی[دست]

آذر

رسیدن به خیر (یا رسیدم به خیر؟ نه! رسیدی به خیر!؟ فکر کنم اصلا اولی درست باشه!) به هر حال همیشه به سفر (دعای خوبیه؟ بستگی داره به فرد مورد نظر! نه؟) آقا بی خیال اصلا خوش اومدی دیگه!

علی حیدری

وقتی این دست نخوردگی پراگ از جنگ ها را که نوشته ای خواندم یاد نوشته کلیما افتادم که درباره روحیه سازشکاری اهالی آنجا نوشته بود و درباره جنگ. نمی دانم که سازشکاری تا چه حد درست است و از چه حدی که بگذرد غلط می شود ولی می دانم که اصلا این خشونتی را که رواج پیدا کرده دوست ندارم. آن جمله میزبان تان هم که عالی است. و دیگر اینکه ممنون برای همه چیز.

ازهار

انکار نکن که شیفته این شهر شدی چون خیلی خوب ویژگی های اقلیمی و توصیف کردی [گل]

نيلوفر

عجب جمله اي گفته ميزبانتان .......از آن جمله هاي طلايي ِ به ياد ماندني ......

زانیار

آری چنین است برادر. به نوشتن رسیده ام و آن هم دارد تمام می شود خوشتختانه. و چه رهایی شیرینی است این. تعداد صفحه اش هم فدای سرت. کی گوش میده... با میزبانت موافقم بسی. مشابه همین این جا برایم پیش آمد و درکس مس کنم. چهره اصلی شهر زیر آن چیزی است که میبینی... چون میزبانت بسیار آدم حسابی به نظر می رسد، پیش من نیا... بد عادت می شوی...

رضیه

رسیدنتان به خیر [چشمک] همیشه وقتی آب زلال باشه روی زیبا دوبرابر میشه...

اورمزد

خوشمان آمد از آمدنتان. رسیدن بخیر. ذوق می کنیم اگه سر بزنید[گل]

رضیه

خدا بزرکه... از عکسات با سومیش خیلی حال کردم.