راپسودی های مجار (5)

امروز قرار بود همه جا تعطیل باشد نمی دانم این کافه سر خیابان چرا باز است، آن مغازه های آن طرف هم همین طور. مثل اینکه ما از مرکز شهر خیلی فاصله داریم. به هر حال دانشگاه تعطیل است ولی من کلید همه درها را دارم. فرصت خوبی است برای عکس گرفتن از ساختمان های خالی. ساختمان اصلی دانشکده پزشکی ساختمانی است نوساز و شیک با نمایی از شیشه و سنگ قرمز. کنار این ساختمان مدرن بنای متروکه ایست که شیشه همه پنجره هایش شکسته، روی دیوارهایش پر از گرافیتی است و کلا چیز ترسناکی است. می گویند آنجلینا جولی صحنه های جنگ فیلم "سرزمین خون و عسل" را در این ساختمان و حیاط پشتش فیلمبرداری کرده. فیلم را هنوز ندیده ام. بوداپست به خاطر هزینه های جاری پایینش یکی از شهرهای مورد علاقه هالیوود برای لوکیشن هایی است که باید در اروپا فیلمبرداری شوند اما مشکلات خاص خودش را هم دارد. شنیده ام که تیمی که قرار بوده مسوول امنیت گروه تولید فیلم سرزمین خون و عسل باشد، پول های خانم جولی را به جیب زده و آنها را بدون بادیگارد رها کرده اند. چسبیده به این خرابه ها هم دپارتمان آناتومی است که من کلیدهایش را دارم. ساختمان حدود 150 سال قدمت دارد. درهای چوبی اش که خوب هم چفت نمی شوند باید در زمستان مصیبتی باشد. ولی کلا بنای باصفایی است. با دار و درختی که اطرافش هست بیشتر از ساختمان سنگ و شیشه ای داشکده پزشکی به دل می نشیند. امروز چهار نفر بیشتر نیستیم. یکی شان مرتب خبرها را از رادیو می گیرد و به ما منتقل می کند. خلاصه اش این است که شهر در امن و امان است. تا آخر روز درگیری عمده ای رخ نمی دهد. دولت معتقد است که مخالفین، مردم مجارستان نبوده اند بلکه جماعتی بوده اند که نیروهای مخالف از رومانی برای راهپیمایی آورده اند. مخالفین هم می گویند که دولت طرفداری نداشته و موافقین در واقع آدم های کرایه ای بوده اند که دولت از لهستان آورده. به هر حال دولتشان خیلی محبوب نیست. معروف اند به آخرین دیکتاتوری باقیمانده در داخل اتحادیه اروپا. به همین خاطر هم از طرف اتحادیه زیر فشارند تا آزادی های بیشتری بدهند. رئیس جمهورشان حدود یک ماه بعد به خاطر تقلب علمی در مدرک داشگاهی اش استعفا خواهد کرد ولی ما که آن موقع از آینده خبر نداریم! می توانم تصور کنم که همکاران مجارم چقدر از شنیدن این خبر خوشحال شده اند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
افشان

بعضی چیزها که نوشته ای مثل مدرک علمی تقلبی و اَدمهای کرایه ای برای تظاهرات به نفع دولت ، همین طور کسانی که پول انجلینا جولی را به جیب زده و رفته اند ، اَدم را قبل از هرجا یاد کشور خودمان می اندازد. با این وجود حتما تفاوت خیلی زیاد است .------ تاثیر هنر را ببین : مردم با شنیدن یک شعر انقلاب میکنند!