شرق بهشت

بدبختی آنجا بود که آدم را که از بهشت بیرون کردند آن قدر گرفتار زندگی شد که یادش رفت بهشتی هم وجود داشته و او روزی آنجا زندگی می کرده.

پ.ن.١ درباره اهلی کردن که چیز بسیار فراموش شده ایست.

پ.ن.٢ بهشتی کوچک و بارانی.

/ 5 نظر / 10 بازدید
حامد

مدتی است که رو آورده ای به مینی مال نویسی. مینی مال کار دشواری است. هم نوشتن اش هم خواندن و کامنت گذاشتن اش. من یکی که به کمتر از ده پانزده خط عادت ندارم.

آلما

عکس بسیااااااااااااااااااار زیبا بود...

ازهار

هر جا که ارامش باشه بهشته اما ارامش کجااااااااااااااااااست؟[گل]

آذر

عالی بود، گوشه ای از بهشت!

حسین

موافقم