Heldenbuch von Iran

هنوز نمی دانم حین بازدید از یک کتابخانه قرن نوزدهمی، وقتی کسی دستم را می کشد تا ترجمه آلمانی دوجلدی شاهنامه را که در سال ١٨٢٠ چاپ شده نشانم دهد، احساسی که تجربه می کنم حس وطن دوستی است یا نوستالژی. فرقی هم شاید نداشته باشد.

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

مترجم کی بود؟شاید این مهم تر باشه و شاید بدونی که در دوره ای جماعت اروپایی تمام کتاب های جامع شرقی ها را ترجمه کردند.

احمد

به حامد: Johann Joseph von Görres http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Joseph_von_Görres مترجم کتاب. برای این ترجمه بیش از ده سال زبان فارسی خوانده بود

رضیه

بعد شاه نامه را ترجمه کرده بود هلن بوخ؟! خصوصی داری.

afshan

چقدر قشنگ.

علی حیدری

توی کلاسی مدتی شاهنامه می خواندیم، لذت بخش بود و راستش بعضی وقتها خسته کننده. به جاهای خوبش که رسیدیم انگار آه فردوسی ما را گرفت و از رفتن بازماندیم.

حامد

یه چیزی درگوشی فرستادم تو خصوصی ها.

رضیه

پشت پرده داری

آلما

خصوصی نداری[نیشخند]

زانیار

به نظرم بیستر از این ها که گفتی حس تاسف می آورد. دلایلش را می دانی...