One-night stand

برگ های چای که در اوایل بهار دستچین شده اند باید تا فصل شکوفه کردن گل های یاس صبر کنند. اواخر تابستان هنگام عصر، غنچه های یاس را که گلبرگ های کوچک آن هنوز بسته اند، می چینند و تا فرا رسیدن شب خنک نگه می دارند. شب که رسید برگ های چای با گل ها در می آمیزند. شکوفه ها در طول شب باز شده و عطر خود را به برگ های چای می بخشند. چهار ساعتی بیشتر طول نمی کشد تا برگ ها عطر شکوفه های یاس را به خود جذب کنند، عطری را که تا همیشه با خود خواهند داشت.  

/ 2 نظر / 5 بازدید
گلنار

چه زیبا و عطری که تا همیشه با خود خواهند داشت.

حسین

خیلی قشگ بود