Somebody I used to think I know

حالا سالها گذشته است. من تو را از یاد برده ام، او که خنده هایش مرا یاد تو می انداخت من را. و تو؟

پ.ن. شماره قبلیش 

/ 0 نظر / 33 بازدید