Before sunrise

رفته بودم یک گوشه آرام،خانه کوچک قشنگی که ایوانش رو به قصر افسانه های پریان باز می شد. توی خانه یک نوار کاست پیدا کردم، کنسرتوی پیانو شماره بیست و بیست و یک موتزارت. گذاشتمش توی ضبط. کتابم را برداشتم و رفتم توی ایوان نشستم.

 داستان مردی بود که یک صندل نو خریده بود، جلوی تابلو اعلانات ایستاده بود و داشت نوشته های روی تابلو را می خواند که متوجه شد پایش را در چیز گرم و چندش آوری گذاشته است. به پایین نگاه کرد و دید پایش را توی کثافت تازه سگی گذاشته، سعی کرد توجه نکند و به خواندن نوشته های تابلو اعلانات ادامه دهد ولی وقتی دوباره به پایین نگاه کرد، پایش همان جایی بود که قبلا بود، چیزی عوض نشده بود.

به پایین نگاه کردم، دیدم تا زانو در گند فرو رفته ام، به خودم گفتم نه موسیقی می تواند من را از این وضعیت بیرون بیاورد نه قصه های پریان، فایده ای هم ندارد که تظاهر کنم هیچ اتفاقی نیفتاده. بلند شدم رفتم خودم را حسابی شستم. دوباره که نگاه کردم، تمیز شده بودم فقط مانده بود رد پاهایم از ایوان تا جلوی حمام که باید فکری به حالش می کردم.   

/ 8 نظر / 5 بازدید
ازهار

سکوت تنها راه قدردانی است[دست][دست] [گل]

Azar

[چشمک]

حسین

از نظر داستانس و تصویر سازی فوق العاده بود ولی از نظر واقعیت امیدوارم اینجور نبوده باشه یه اگرم بوده به این بدی نباشه.

علی حیدری

تداخل واقعیت و رویا. خیلی خوب بود. خوبی؟

امیر

اگه واقعن این اتفاق افتاده باشه باید بگم تو از من هم بد شانس تری

afshan

جالب بود. خیلی.

سانتا

فیلم با این عنوان را هنوز ندیده ام و نمیدانم ربطشان را به هم. اما ای رفت و برگشتن های زمانی ات ذهن را طبیعتن قلقلک میدهد و آدم خوشش می آید چقدر از آن خواب امتحان دکترایت خنده ام گرفت. خودم هم کم از این خوابها ندیده ام