Classical delima

جای زخم ها در تاریکی شب بیشتر می سوزد. قصه ای بخوانم تا قصه خود را فراموش کنم یا مثل گربه ها زخم را بلیسم تا یادم نرود که هنوز آنجاست؟ 

/ 3 نظر / 5 بازدید
احمد

علی آقایی که آدرس طرقه و خورشید را خواسته بودی، اینجاست: http://rosebud.persianblog.ir/post/259

نیلوفر

فکر می کنم هر دو با هم جواب می دهد .... این روزها اما به هیچ طریقی نمی توان فراموشی را تجربه کرد