مانده خاکستر گرمی جایی؟

صبح پنجره را باز کردم تا هوای تازه صبحگاهی اتاق را پر کند. حالا باد آمده و همه کاغذهای روی میز را به هم ریخته. پشت این میز در هم و بر هم دیگر نمی شود کار کرد.

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آذر

به تاریخ نوشته ات توجه کرده ای؟ صفر تیر 1389 باد شاید کاغذها رو در هم بریزه اما افکار آدم رو نمی تونه![نیشخند]

افشان

امان از هوای تازه ی صبحگاهی. حتا در این تهران دود گرفته هم چیز خوبی است. انجا که حتما.... مواظب کاغذهای روی میزت باش. دوست دارم باور کنم که جایی خاکستر گرمی مانده و همه ی خاکستر ها سرد نشده اند.

آلما

میشه... تو میتونی [نیشخند]

رضیه

و می خواستم بگم خوب باشی.

حسین

همیشه فکر می کردم کاغذ و میز روی ژنجره مال تو فلم هاست.

حسین

اشتباه شد همیشه فکر میکردم کاغذ و میز پشت پنجره مال تو فیلم هاست.

نیلوفر

كاغذهاي روي ميزم را جمع كردم . به اين نتيجه رسيدم كه ديگر نخواهم نوشت ... رفتم كمي هواخوري . چيزي عوض نمي شود انگار ....