دیر

من مسافر شهرهای جهانم

اما به هر شهری که می رسم

مدتی است آن را ترک کرده ای

ای دلیل سفر

/ 4 نظر / 4 بازدید
مست راستین

عالی بود احمد جان. سرت سلامت داداش

نینا

من کجام؟

حکیم

کفش های آخرین دیدارمان را برق می اندازم اما... چقدر برای پاهایم کوچکند...