حال ما خوب است ولی تو باور نکن!

دلم برای خسرو شکیبایی تنگ شده وقتی "مادر من، مادرمن، تو یاری و یاور من " را می خواند. برای خودم که این آهنگ را روز مادر برای مامان می خواندم و دلم برای مامان که این آهنگ را برایش می خواندم خیلی تنگ شده.

دلم برای تو، تو، تو، او و حتی برای خودم تنگ شده. می خواهم یک بار قایم جلویت بایستم و بپرسم چرا آدمی زاده را این قدر ضعیف آفریدی که حتی نتواند روی دو پایش محکم بایستد و لااقل تظاهر کند که همه چیز رو به راه است؟

پ.ن. این یادداشت را مامان نباید ببیند.  

/ 11 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

ای کاش دلتنگی نام کوچکی می داشت...

نیلوفر

این روزها ... این روزهای لعنتی ...انگار هیچ چیز سر جایش نیست و این دلتنگی .... عجییییییییییییییییییییب گریبانگیرم شده

آناهیتا

ماشین همیشه روی دو پایش محکم ایستاده . ماشین همیشه روبراه است . بگذار دلتنگی را به عنوان ته مانده های نشان آدمیت حفظ کنیم

علی حیدری

چه بگویم؟ که مادر همین جا کنارم است و کی می توانم چیزی را که می گویی کامل بفهمم. که هر چه فکر کنم فقط تصور آن موقعیت است با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد.

پروانه

های های....

آلما

دلتنگی... بدترین چیز اینه که دلتنگ کسی و یا چیزی باشی و این دلتنگی درمانی نداشته باشد...

رضیه

[ناراحت] آناهیتا تو معرکه ای!

امیر

................................. غم مخور

حسین

با آناهیتا موافقم.