The metamorphosis

در دنیای دیگری که بین پنجره ها دیواری از سنگ سخت و سرد خارا نباشد، پنجره ها دیگر آن پنجره های قبلی نیستند. از کجا معلوم که عاشق هم بمانند؟ 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سانتا

از کجا معلوم قبلیها مانده بودند حالا؟ بی خبریم خــــــــــــیلی وقت است از شما