یادداشت های کوتاه سفر (2)

خوش می گذرد بودن در میان کسانی که دوستشان داری و در کنارشان راحتی. ساعت ها می دوند که جا نمانند. پشت درهای بسته خانه ها همه می خندند و خوشحالند ولی بیرون که می روی آدم های توی شهر همه سگرمه هایشان تو هم است. همه خسته اند. انگار اینجا افسردگی همه گیر شده. لبخند با لبان این مردم بیگانه است. پناه می بری به عکس هایی که پشت درهای بسته گرفته ای. توی عکس ها هم دندان های هیچ کس جز خودت پیدا نیست. تو اینجا انگار بیگانه تر از لبخندی.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آذر

سلام، الان حتما بوی ایران رو می دی؟ چه عالی و چه غم انگیز تصویری که در ذهنم با نوشته ات ساختی. سعی کن یادداشتهات رو سریعتر از وقتهای پیش به اشتراک بذاری. تا اینجا که خیلی عالی بوده. کوتاه، موجز و کاملا قابل تصور. غمگین می شم اما خب حقیقت رو نمی شه طور دیگه ای نشون داد.

علی حیدری

واقعا اینطورهاست. برای من هم پیش آمده. برای من که لبخند جز جدایی ناپذیر صورتم است پیش آمده که ناگهان (و چه عجیب است این) دیده‌ام ابروها نزدیک شده به چشم‌ها. آن ها را بالا داده‌ام و فکر کرده‌ام من که دنیای ذهنی‌ام حالا مشکلی ندارد چرا اینطور اخم کرده‌ام. شاید هم حالت دفاعی‌ست در برابر مردمی که انگار تو را با آن لبخند روی صورت از خودشان نمی‌دانند.