چهل درجه

تب بُر نمی خواهم، می سوزم ولی حرف هایم را می زنم. بگذار بگویند هذیان می گوید، خوب می شود.

/ 4 نظر / 5 بازدید
فرید

سلام احمد جان فرید هستم خیلی از دیدن وبت خوشحال شدم امیدوارم همیشه دست به قلم باشی ....بگذار بگویند... تمام می شود....

حسین

بگذار بگویند

افرا و پاییز

همچنان اعتقاد دارم هرچقدر مختصرتر می نویسی مفید می شود نوشته هات. عالی بود.

آنا

همیشه کوتاه بنویس . ولی نه به فواصل بلند!