Mr Bookworm

امروز آقای "کتابخوان" را دیدم.  اسم واقعیش را نمی دانم. این اسم را خودم رویش گذاشته ام.  آقای کتابخوان چند ایستگاه بعد از من سوار اتوبوس می شود. موهای تراشیده دارد و عینک می زند. همیشه یک کیف سردوشی حمایل گردنش است. هوا که سرد می شود یک پالتوی سیاه می پوشد. وارد اتوبوس که می شود یک صندلی خالی پیدا می کند و هنوز ننشسته، در کیفش را که همچنان حمایل گردنش است باز می کند و کتابی بیرون می کشد و شروع می کند به خواندن. ظاهرا هیچ توجهی به اطرافش ندارد. نمی دانم متوجه کتاب خواندن من می شود یا نه. به هر حال وجودش در بین این بچه مدرسه ای هایی که در اتوبوس اند و آن "پیرزن وراج" و "مدیر مدرسه" (این اسم را هم خودم روی این یکی گذاشته ام، چون همیشه لباس مرتب می پوشد و کراوات می زند و بچه مدرسه ای ها به اش احترام می گذارند) مایه دلخوشی است. مدتی بود که دیدن آقای کتابخوان در اتوبوس جزیی از برنامه هر روز صبح من شده بود. هر روز منتظر بودم سوار شود ببینم چه کتابی دستش است و تا کجایش پیشرفته. اعتراف می کنم که کتاب خواندن در اتوبوس را از آقای کتابخوان یاد گرفتم. هر چند که من و آقای کتابخوان هیچ وقت با هم حرف نزدیم و حتی لبخندی هم بین ما رد و بدل نشده ولی مدتی که نبود صبح ها چیزی کم داشت. امروز مستقیم آمد کنار من نشست. می دانم که  آقای کتابخوان اینجا را نمی خواند ولی نمی دانم آیا وبلاگی دارد که در آن در مورد کتابخوانی که امروز کنارش نشسته بود بنویسد؟

/ 10 نظر / 4 بازدید
آرزو

از این کتابخانها توی سیدنی خیلی هست من هم کتاب خواندن توی اتوبوس را از اینها یاد گرفته ام. وقتی چیزی برای خواندن ندارم عذاب وجدان می گیرم هر چند کتاب خواندن در حین حرکت برای چشم خیلی ضرر دارد می گویند مثل اینکه یک آچار را کردی توی چشمت و داری توی چشمت می چرخانی[تعجب] از اتیدیوم برماید و مرکاپتو اتانول که بدتر نیست[شوخی] راستی وقتی غلط می گیری درستش هم بنویس[سوال]

حامد

نهایتن یک چیز معلوم شد که تو توی اتوبوس واقعن کتاب نمی خوانی!رسیدن بخیر.

علی حیدری

اینجا اگر بتوانی در اتوبوس جان سالم به در ببری شانس آورده ای، کتاب خواندن پیشکش. دیدن آدمهای کتابخوان خیلی عالی است. یکی از غیبت های طولانی ات بود.

ازهار

دل به دل راه داره آقای فاضلی موفق باشید[گل]

آلما

اشتباها این آقا عموی من نیست؟

نیلوفر

سالهاست سوار اتوبوس نشدم . هر چند که فکر نمیکنم اتوبوس های اینجا آقای کتابخوان داشته باشن اما دیدن ِ اين جور آدمها كلي مايه ي دلگرميه . هوووم

نیلوفر

راستي فكر ميكني آقاي كتابخوان هم اسمي روت گذاشته باشه ؟

سارا

میمیرم برای حرف زدن با این جور آدمها [نیشخند]

افرا و پاییز

احساس ات را خیلی خوب بیان کردی اونجا که گفتی وبلاگ داره یا نه و درباره ی تو می نویسه یا نه.