در بساطی که بساطی نیست

امروز فرق داشت. بگذار یادم بیاید. با اینکه باز هم هوا سرد بود و درخت ها لخت بودند و کارها زیاد بود. باز هم اتوبوس سر وقت آمد و من سوار شدم و نشسته و ننشسته کتابی را از کیفم بیرون کشیدم و شروع به خواندن کردم و بیست دقیقه بعد نزدیک خانه پیاده شدم. ولی یک چیزی توی هوا بود. برف می بارید. شال گردنم را محکم کردم و یقه پالتو ام را بالا تر کشیدم و به طرف خانه راه افتادم. در ورودی را باز کردم. آنجا بود. جایی توی درخت های باغچه انتهای حیاط، یک قناری بود که می خواند. کلید توی دستم بود و زیر برف ایستاده بودم. می دانی چه می گویم؟ آنجا توی برف وسط زمستان یک قناری روی شاخه درختی نشسته بود و آواز می خواند و من یادم رفته بود که کجایم و چه می کنم.

/ 30 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آذر

alles gute zum Geburtstag viel Erfolg

فلاوین

خب این اتفاق ها کم pیش می افته... من هم یه شب بارونی یه گنجشک خیس دیدم جلوی در خونه ... با کمال شاعرانگی بردمش خونه تا خشک بشه و ... فردا صبح که حالش از من هم بهتر شده بود 2000 بار دستم رو نوک زد تا فوری آزادش کردم!

علی حیدری

هر چند خواندن کتابی که" فرزانه" درباره هدایت نوشته عذاب بزرگی است ولی اگر نخوانده ای پیشنهاد می کنم بخوانی که چیزهای جالبی درباره هدایت پیدا می کنی.

رضیه

Hey mensch! wann hatest du Geburstag?! Herzlichen Glueckwuensche zum Geburstag, nachtraeglich!

سارا

دوست دارم هر آوازی رو که بوی تازگی بده

رضیه

در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست ... تو کجایی؟ اقلا یک پست بذار تو این ماه آخر سالی گل پسر سر شلوغ.

مسعود

حالش خوبه، خودش گفته. سرش کمی‌ شلوغه