به یاد ایرج بسطامی

دردا و دریغا وطن من

هر چند صدای خودش نیست.

/ 8 نظر / 4 بازدید
نيلوفر

دردا و دریغا وطن من دردا و دریغا وطن من دردا و دریغا وطن من دردا و دریغا وطن من دردا و دریغا وطن من

اناهیتا

ما از برون در شده مفتون صد فریب....تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند

afshan

دردا و دريغا...

سارا

چه بي دريغ بودي اي سرزمين من

حامد

روح جمعی ما ترک برداشته است.

حامد

و صدای تیراندازی ها در برابر الله اکبر تمام سعادت آباد را در بر گرفته است.

حامد

نمی دانم چرا حالا که بچه های ایران نیاز به حمایت دارند همه در وبلاگ هاشان را تخته کرده اند.

علی حیدری

عجیب روزهایی است. از یک طرف فریاد اعتراض است و در مقابل سرکوب. تصاویر را که می بینی و از دوستان وقایع را می شنوی دلت خون می شود. امیدوارم که موسوی و بقیه و همه ما تا آخرش برویم.