قال علی خودمون (ع)

آدم عاقل از يه سوراخ دو بار گزيده نمی شه. اما حالا به فرض اين که شد؛ يه بار ديگه که گزيده نمی شه!

/ 0 نظر / 4 بازدید