خرمگس

می گن تو شهر آتن به سقراط لقب خرمگس داده بودن چون با عقاید غیر معمولش مزاحم ساکنین سرخوش و لاابالی اون روزگار می شد و نمی گذاشت توی خواب خوششون زندگی شون رو ادامه بدن.

من که سقراط نیستم ولی یه جورایی وقتی یکی بهم می گه As long as it works, we don't need any knowledge یه احساس مسخ شدن و تبدیل به حشره شدن بهم دست می ده با اینکه می دونم سرنوشت خرمگس اینه که مجبور می شه جام شوکران رو سربکشه. 

/ 0 نظر / 4 بازدید