باران

این چند روزه خورشید هر چه تابید حریف برف های چغر شده روی زمین نشد. دیشب بالاخره خسته شد و چند تکه ابر کشید روی خودش و خوابید. صبح که برگشت دید که باران شبانه همه برف ها را شسته و برده.

/ 7 نظر / 5 بازدید
آذر

چه قشنگ!!!

حسین

فوق العاده تعبیر قشنگی بود ممنون

آنا

خوبه که مدام در حال سوختنه وگرنه خیلی میسوخت![نیشخند]

علی حیدری

پس برای هر مشکلی راهی هست. من این نگاه دیگرگونه ات را دوست دارم. ممکن است تکراری باشد این حرفم اما واقعیت است. خوب باشی.

داروگ

یادته قصه ی دعوای باد و خورشیدو که کی از اون یکی پر زورتره؟[لبخند]