باز هم اتوبوس

داخل اتوبوس که می شوم جا برای نشستن نیست، می ایستم آنجایی که معمولا دوچرخه ها و کالسکه بچه ها را می گذارند. دست هایم خالی است. احساس می کنم دست هایم ازم آویزانند. حوصله ام را سر می برند. فکر می کنم یعنی بقیه هم همین احساس را در مورد دست هایشان دارند؟ شاید هم دست های من زیادی درازند. می گذارم شان توی جیبم، خیابان های شهر اما سراشیب و پر پیچ و خم اند، باید دست هایم را به یک جایی بند کنم. از توی جیب ها درشان می آورم، دست راست را می گیرم به یک میله، چپی دوباره آویزان است، برش می گردانم توی جیب. آها! یک صندلی خالی شد. دور و برم را نگاه می کنم ببینم صندلی خالی مشتری دیگری نداشته باشد، کسی نیست. خودم را می اندازم روی صندلی. دوباره یاد دست هایم می افتم. بی حالت دو طرف بدنم افتاده اند. انگشت های هر دو دست را توی هم فرو می برم، حالا به همدیگر وصل شده اند ولی باز هم حالت طناب کلفتی را دارند که از یک شانه ام در آمده و رفته توی شانه دیگر، خشک و بی روح آنجا جلوی بدنم ول شده اند. سرم را که بالا می آورم می بینم که یک نفر دارد نگاهم می کند. من هم با نگاهم به مبارزه دعوتش می کنم ولی زود جا می زند، یک ثانیه هم نشد، رویش را برگرداند و از پنجره بیرون را نگاه کرد. چرا داشت به من نگاه می کرد؟ شاید از من خوشش آمده باشد. نه، امکان ندارد، امروز صبح صورتم را اصلاح نکرده بودم، یعنی وقت نشد. اصلا ولش کن، این دست ها را چه کار کنم؟ روی سینه ام گره شان می زنم. خوب، حالا خوب شد. دیگر بی خودی تکان نمی خورند، آویزان هم نیستند. "نکسته هالت اشتله*: اوکومینیشس تزنتروم". رسیدیم. گره دست ها را باز می کنم و دکمه را فشار می دهم تا در باز شود و پیاده می شوم.

* ایستگاه بعد: ...

/ 9 نظر / 4 بازدید
مجید

در اتوبوس و در سکوت آن چقدر اتفاق می افتد!

ازهار

در این ایستگاه همیشه من حرفی برای گفتن ندارم[گل]

علی حیدری

فکر می کنم که چرا ناگهان آدم به دستها فکر می کند. چه می شود آن لحظه که آدم این همه کلنجار می رود با نوع و اندازه و درازی و کوتاهی شان؟ آن پشت ها آدم به چه می خواهد فکر کند که فرار می کند و می رسد به دستها که از همه دم دست ترند؟ نمی دانم ولی سئوال های مهمی هستند. خوب باشی. مثل همیشه روان بود و آدم را همراه خودش می برد.

حامد

یه رفیقی داشتیم یه داستان نوشته بود درباره‌ی دست هاش اسم داستان هم بود دست‌ها. می ‌فگت هیچ دقت کردید آدم نمی‌دونه با دست‌هاش چکار کنه؟ حیف شد. این رفیق‌مون بد عاقبت شد.

اناهیتا

تمرکز چیز خوبیست , اما امان از آن موقعی که به جان دست ها ی آویزان یا تیک تیک ساعت بیفتد!

بهنام

متن سلیس و روانی بود. زیبا هم بود و جذاب. اما در مورد دست هات (که مطمئنم هدف نوشتن این متن این نبود که واقعاَ بدونی با دست هات چه بکنی) خیلی بهشون فکر نکن. خودشون بالاخره یه سوراخی پیدا میکنن که خودشون رو قایم کنن حالا چه سوراخ جیب باشه چه سوراخ دماغ!

سانتا

درگیر و دار دست هایت بودی که چشمهایت نزدیک بود تو را از آن یک جفت دست دراز غافل کند ها[چشمک]

نیلوفر

شاید دستهای من هم زیادی دراز باشند . چون چند وقتی هست که همچین احساسی دارم نسبت بهشان ... یا شاید چون این روزها هیچ به کار نمی گیرمشان .... بی توجهی نسبت به خودشان را تاب نمی آورد آنوقت کش می آیند انگار ....