گنگ خواب دیده

مولف گرامی که مدت هاست مرده، کلمات هم که منشأ سوء تفاهم اند. دنیای مجازی بدجوری دارد شبیه دنیای واقعی می شود. 

/ 3 نظر / 10 بازدید
افرا و پاییز

فکر می کنم هرچی مختصرتر و مفیدتر می نویسی خواندنی تر می شوند....

رضیه

مقاله ی اس/زد را خوندی از روزالیند کوارد و جان الیس؟زایایی زبان را در رئالیسم ثابت می کند و بر واقعیت دلالت می کند! یعنی همین که گفتی که وحشتناکه!