باده عام از برون؛ باده عارف از درون

ديروز ديدم يه جايی يه جمله از حضرت علی نوشتن. با خودم فکر کردم خوبه که يه وقتی رو هم اختصاص بدم به خوندن نهج البلاغه. ظهر توی يکی از اين اتوبوسهايی که طرح کتابشهر توشون اجرا شده ديدم که بغل دستيم يه کتاب تو دستشه که روش نوشته خطبه همام. يادم اومد که يه زمانی شروع کرده بودم به حفظ کردن اون خطبه. ناراحت بودم که چرا من يه ذره زودتر نيومده بودم تا اون کتاب رو من بردارم که همون موقع طرف کتاب رو گذاشت سر جاش. من هم سريع برشداشتم و شروع کردم به خوندنش. چقدر اين خطبه می تونه راهنمای خوبی باشه. حيف که هر چی حفظ کرده بودم يادم رفته.

فالمؤمنون فيها هم اهل الفضائل. منطقهم الصواب ملبسهم الاقتصاد مشيهم التواضع. غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم...

/ 0 نظر / 4 بازدید